0
Your Cart
No products in the cart.

Bingenheimer Saatgut

Bingenheimer teelt en vermarkt biodynamische zaden voor boeren en hobbytuinders. Een deel wordt vermeerderd op Vlaamse boerderijen.

biodynamische zaden voor professionelen en hobbytuinders.

Voor biodynamische boeren en fruittelers is kwalitatief zaad – naast een gezonde bodem – de basis voor weelderige vruchten. Waar de gangbare landbouw steeds vaker kiest voor hybride (niet-reproduceerbare) zaadrassen, kiest de biodynamische landbouw voor zaden die sterke vruchten voortbrengen die op hun beurt ook weer kwalitatief zaad geven. Een bedrijf dat er steevast mee geassocieerd wordt, is het Duitse Bingenheimer Saatgut, waar heel wat Vlaamse bioboeren elk seizoen zaad bestellen.

In Vlaanderen doen Fleur Couleur en De Zonnekouter zaadvermeerdering voor Bingenheimer Saatgut. Ze krijgen het startzaad (het elite-zaadgoed) van Bingenheimer Saatgut en zaaien het uit. De planten komen tot bloei, waarna de bioboeren de zaden oogsten en via Bingenheimer Saatgut vermarkt aan biologische en biodynamische landbouwers in Europa.

Tuinders die dat willen, kunnen ook zelf zaden vermeerderen uit de rassen van Bingenheimer Saatgut en de planten selecteren die het beste passen bij hun bedrijf. Dan laten ze de voor hen beste planten samen afbloeien om daarvan zaad te houden. De samenstelling van de bodem en het klimaat is overal verschillend: een specifiek preiras kan bij de ene leiden tot mooie preiplanten, terwijl de planten elders minder goed gedijen. Bij de selectie kiest de boer uit zijn prei-aanplant de mooiste exemplaren en laat deze planten samen afbloeien, zodat er zaad kan gewonnen worden. Na verschillende jaren selectie past het ras zich aan aan de plek en de wensen van de tuinder en krijg je dus een selectie die helemaal past bij het bedrijf. Hoe meer tuinders met selectie aan de slag gaan, hoe meer diversiteit aan groenterassen en dat is van wezenlijk belang voor de toekomst van de landbouw. 

De vermeerdering van de zaden gebeurt door tuinders in en rond Duitsland, en sinds dit jaar ook op 2 Belgische bedrijven. Zo vermeerderde De Zonnekouter de Batavia-sla tarengo, en Fleur Couleur vier verschillende bloemen waaronder klaproos en witte bolderik. Samen met de andere vermeerderaars, de veredelaars en Bingenheimer Saatgut vormen zij een netwerk dat vaak informatie uitwisselt rond bijvoorbeeld zaadteelt en socio-economische thema’s zoals prijsvorming en partnerschap.