0
Your Cart
No products in the cart.

De Blauwe Spie

In de Westhoek telen Johan en zoon Mattias al meer dan 30 jaar honderden soorten groenten en kruiden.

Biodynamische groenten en kruiden voor de markt in Ieper en Veurne. Levert ook aan horeca.

“Biodynamisch geteeld voedsel is voedsel voor de ziel.”

Toen Johan Plaetevoet 35 jaar geleden De Blauwe Spie oprichtte, liet hij zich inspireren door de leer van Rudolf Steiner. De Blauwe Spie was in Vlaanderen een van de BD-pioniers – en draagt al ruim 30 jaar het Demeter-label – in een tijd waarin zelfs biologische landbouw nog nieuw was. Vandaag zijn zowel vader als zoon Mattias het gezicht van het bedrijf. Bekend in de wijde omtrek, en zeker bij de horeca, want De Blauwe Spie teelt een honderdtal verschillende soorten groenten, fruit en kruiden, met maar liefst 75 verschillende soorten tomaten. 

Bedrijfseigen voor De Blauwe Spie is de focus op voedselkwaliteit, levenskracht, verbinding, gevoed voor een passie voor een grote verscheidenheid aan groenten, kruiden- en eetbare bloemen-rassen. De Blauwe Spie is geen gemengd bedrijf, maar maakt de kringloop rond door nauw samen te werken met het biologisch melkveebedrijf Het Ranke Riet.

“Ik ben een tiental jaar geleden in het bedrijf gestapt”, aldus Mattias. “Ik was uitgekeken op mijn werk als orthopedagoog in de Bijzondere Jeugdzorg en liep tegen een burn-out aan. De keuze om me meer te engageren voor de boerderij was vrij snel gemaakt. Ik heb hier altijd al meegewerkt, als kind. Ik had nooit de intentie om er mijn levenswerk van te maken, maar kijk: het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Het land zit in mijn lijf. Je zou kunnen zeggen dat ik nog steeds ‘zorg voor’, maar de focus is verlegd. In De Blauwe Spie komen mijn liefde voor groententeelt en mijn interesse in gastronomie mooi samen. Ik heb niet één favoriete teelt, neen. Ik hou van alle teelten, omdat ze allemaal iets specifieks hebben.”

Biodynamisch is een evidentie

“Voor mij is de BD-landbouw een evidentie. Ik heb het nooit anders gekend. Ik ben quasi opgegroeid met de leer van Rudolf Steiner, en zat bij de eerste generatie Steiner-leerlingen. In vergelijking met gewoon biologische landbouw gaat de biodynamische landbouw dieper. BD-landbouw gaat uit van het idee dat alles met elkaar verbonden is, en dat alle schakels in de bedrijfsvoering mooi in elkaar haken én een invloed hebben op elkaar. Wat ik er mooi en inspirerend aan vind, is het idee van verbinding. Met de natuur, het land, de elementen én met de mensen. Verder hecht ik veel waarde aan het spirituele luik: biodynamisch geteeld voedsel is voedsel voor de ziel. Ik huldig het principe ‘je bent wat je eet’. Maar ook: je wordt wat je eet. Eet je ‘goed’ voedsel dan heeft dan een rechtstreeks gevolg op je lichaam en geest. Ik denk dat weinig mensen daar echt bij stil staan. Hoe ‘correct’ eten je fysieke en mentale gezondheid ten goede komt. Wie bewust Demeter-producten in huis haalt, haalt kwaliteit in huis. Op voeding mag je eigenlijk niet besparen. En toch gebeurt dat: biodynamisch geteelde groenten zijn duurder, dat is waar. Maar waarom zou je besparen op je eten? En wél veel geld uitgeven aan een nieuwe smartphone?”

Demeter, nog geen oude bekende

“In vergelijking met de buurlanden heeft Demeter in Vlaanderen nog te weinig bekendheid. Kijk je naar Duitsland, Frankrijk, Nederland, dan zie je dat consumenten doorgaans het Demeter-label herkennen, ook al kopen ze het niet. In Vlaanderen hinken we nog achterop. Als ik op markten mijn Demeter-vlag bovenhaal, krijg ik vaak de ludieke opmerking: ‘Verkoop je per kilo of is het de meter?’ Ik kan daar wel om lachen, maar het geeft aan dat er nog werk aan de winkel is. Zeker in West-Vlaanderen en de Westhoek. Er is nog heel wat ontontgonnen terrein. Het is zaak om de consumenten de meerwaarde van Demeter te leren kennen. De vraag is: hoe doe je dat? In de eerste plaats door sensibilisering. En door banden aan te gaan met mensen die dezelfde filosofie uitdragen. Veel chefs betrekken hun producten bij De Blauwe Spie, omdat ze weten dat er een prachtig verhaal achter zit én omdat onze groenten iets ‘meer’ te vertellen hebben. Vaak sluit ons verhaal perfect aan bij wat de chef wil vertellen: de cyclus van gepassioneerd telen eindigt in een uitgekiend recept.”

Preparaten. Het idee of de uitvoering 

“Eerlijk: ik zou er graag wat meer tijd aan spenderen. Voor mij is het werken met preparaten vooral een moment van bezinning en bewustwording. Je neemt tijd om met je land bezig te zijn. Ik hou wel van dat trage moment. Ik probeer er elk jaar een paar te maken, maar het ontbreekt me soms aan tijd. Toen ik onlangs op de bio-dynamische boerderij De Kollebloem was voor het vullen van koehoorns, heb ik daar ten volle van genoten. Zeker van de mooi verbinding tussen oudere en jongere boeren … die uitwisseling was een prachtig moment. ”