0
Your Cart
No products in the cart.

WIDAR

Widar is een zorggemeenschap waar mensen met én zonder beperking samen wonen en werken.

biodynamische groenten, brood, zuivel, hoevevlees, confituur, gelei, diksap. Eigen textiel: theedoeken, lopers, tassen, armbandjes, seizoenstafelpoppetjes.

“Niets werkt zo verbindend als samen voedsel produceren.”

Al van bij het ontstaan van de antroposofische dorpsgemeenschap WIDAR was de biodynamische landbouw een van de fundamenten waarop de zorgboerderij haar werking zou enten. Vandaag draagt WIDAR het Demeter-keurmerk en is de dorpsgemeenschap – de meeste bewoners hebben er een lichte tot zwaar mentale beperking- het toonvoorbeeld van kringlooplandbouw. 

“Alles wat we doen, is met elkaar verbonden,” aldus WIDAR-coördinator Dirk Govaerts.

Niets werkt zo verbindend als samen voedsel produceren. Er is veel ambachtelijk werk dat we kunnen inzetten als zinvolle werk voor mensen met een beperking. De essentie is dat we samen werken aan het product. Het land, de mens, de natuur, de dieren en de zorg die er als een rode draad doorheen meandert. Waar we hier naar streven is een ideale kringlooplandbouw, maar aangezien alles en iedereen altijd verandert, is dat een werk dat nooit ophoudt. WIDAR, de mensen die er werken, het land, de bodem … zijn voortdurend in ontwikkeling. Het is streven naar volmaaktheid, en dat is toch wel een levenswerk. 

Voor mij zit de meerwaarde in biodynamische landbouw in de holistische aanpak, aangezien BD niet focust op één aspect, maar alles en iedereen er een plaats, een rol en een betekenis heeft. De mens staat er centraal in een mooie wisselwerking met alles wat hem omringt, gevoed door een heel waardevolle filosofie. De antroposofische leer is één, de principes ervan in praktijk brengen, tonen meteen hun waarde aan: het is pas door ze toe te passen dat de schoonheid van BD-landbouw zichtbaar wordt. Ja, er zit een grote spirituele kant aan, maar is dat niet net iets wat we wat uit het oog verloren zijn? Het fijnzinnige aan de BD-landbouw, het voelen en aanvoelen, kijken, observeren en zien hoe mooi en ingenieus de natuur in elkaar zit, is iets wat we echt moeten koesteren. BD werkt samen met de natuur, het is een samenwerking met het levende en geen tegenwerking ervan, iets wat je in de gangbare landbouw wel ziet. De zorg voor de bodem, de gemeenschap, de mens, … het is een heel fijnmazig systeem dat uiteindelijk leidt tot kwaliteitsvolle producten. En gelukkige mensen.

Ook wij werken met preparaten. Kiezel-, koemest-, compostpreparaten worden door iedereen die heer woont meegemaakt en het land ingedragen. Het zijn momenten van bezinning, van stilstaan en het zoeken en vinden van verbinding. Voor veel mensen zit er totaal geen logica in het gebruik van preparaten, zelfs weerstand, maar het is pas als je jezelf een zekere openheid toelaat dat je schoonheid en de waarde ervan leert kennen. 

Voor mij is Demeter niet enkel een keurmerk, het is een landbouwvorm waarin met respect omgegaan wordt met de omgeving, met plant en dier, waarin niet de conservatie van de natuur centraal staat, maar wel de verdere ontwikkeling ervan, in harmonie, met de mens als sturend wezen tussen alle andere elementenwezens.”