0
Your Cart
No products in the cart.

De Kollebloem

De Kollebloem teelt een grote variëteit aan biodynamische groenten, met zorggasten, koeien. Met veel aandacht voor samenwerking en ruimte voor maatschappelijke initiatieven.

Biodynamische groenten, kruiden en rundsvlees. Groente- en fruitpakketten, hoevewinkel, B&B. Levert ook aan horeca.

“Met het Demeter-label tonen we consumenten dat we deel zijn van een groter geheel, waar de consumenten zelf ook deel van uit maken.”

 “Wat biodynamische landbouw voor mij zo mooi maakt, is dat je de natuur haar werk laat doen en zelf laat zorgen voor een balans, zonder er te veel in tussen te komen,” aldus Manuel, een van de boeren bij De Kollebloem (Sint-Lievens Esse). De Kollebloem is BD-pionier die een paar jaar geleden door stichters Antoine en Leen doorgegeven werd aan de volgende generatie. “De Kollebloem heeft altijd al volgens de BD-principes gewerkt,” vertelt Manuel.  “Zes jaar geleden kregen we het Demeter-certificaat. Voor ons heeft dat label niet zo heel erg veel veranderd, maar het schept voor het publiek wel duidelijkheid: De Kollebloem kiest voor een Demeter-normering. Consumenten weten dat ze hier kwalitatieve producten kunnen kopen, die voldoen aan de strenge Demeter-normering. Dat is iets waar ik zelf wel blij om ben. Biologisch boeren kruipt de laatste jaren meer en meer aan tegen de grens van de gangbare landbouw en hanteert steeds minder strenge normen. Ik kan me daar als boer en natuurliefhebber niet in vinden. Als je tegenwoordig met een coloradokeverplaag zit, dan kan je er als biologisch boer een biologisch middel voor inschakelen, dat helaas ook andere keversoorten doodt. Met rupsen van het koolwitje krijg je hetzelfde verhaal: de middelen die vandaag toegelaten zijn, doen meer kwaad dan goed. Ik ben daar niet voor te vinden.”

Sterke planten

“Met de droogte tijdens de zomermaanden zaten veel boeren met de handen in het haar. Geen water betekent geen groei. Dat hoeft niet altijd zo te zijn: wij werken op een zware leembodem. Enkel als we planten, geven we water, zodat de wortels van de plantjes wat hulp krijgen om dieper in de bodem te reiken. Voor die eerste tien centimeter krijgen ze hulp, vanaf houdt de bodem al vocht vast en kunnen ze zelf verder. De natuur een handje helpen, dat mag. Maar te veel tussenkomen zorgt voor minder vitale planten. Een mooi voorbeeld van die vitaliteit zie je in de Kollebloem prei. Voor mij is dat de plant die de biodynamische principes mooi belichaamt. Door zaadvermeerdering en veredeling hebben we een prei die zeer goed gedijt op deze bodem. De aandacht en de zorg, het winnen van het zaad, het maken van de preparaten, de bemesting met eigen mest, de groei en de oogst … het zit allemaal in die preiplant. Ik word daar bijzonder blij van.”

Samen staan we sterk. 

“Met gelijkgezinden dragen we dezelfde waarden uit. Daardoor versterken we elkaar en de biodynamische landbouw. Met het gedeelde label tonen we consumenten dat we deel zijn van een groter geheel, waar de consumenten zelf ook deel van uit maken. “Weet je deel van een groter geheel” is niet voor niets de leuze van de biodynamische vereniging. Niet enkel de bodem, de natuur en de kosmos zijn belangrijk, maar ook het sociale aspect. Landbouw is altijd een verhaal van boeren en consumenten samen. Consumenten hebben ons nodig om voeding te telen die werkelijk voedt en die duurzaam is. Maar als boer ben je zelf deel van je gemeenschap. In die relatie is momenteel veel zorg nodig. Denk maar aan het maatschappelijk conflict over stikstof of de verdeling van de schaarse ruimte op het platteland. Demeter-landbouw helpt om de relatie tussen landbouw en maatschappij te verbeteren.

Dit zit ook in de visie van Demeter. Dankzij collegiale toetsing ondersteunen we elkaar in de ontwikkeling van onze boerderijen, en kunnen we onze zorgen delen met mensen die onze manier van werken begrijpen. Daarnaast zijn de aandacht voor stagiairs, zorglandbouw, deelname in maatschappelijke organisaties, … zaken die passen binnen de bredere Demeter-visie.”

Jozien Vos, lang voorzitter van Stichting Demeter, vertelde ons eens een oud verhaal over de landbouw: boeren zijn de bewakers van het mysterie van het leven. Zij zijn niet degenen die het mysterie kennen, dat waren de godinnen, maar ze zijn er wel de behoeders van. Een belangrijke taak, want zonder de levenskracht valt alles stil. 

Al eeuwenlang geven boeren zo het leven door van generatie op generatie. Het zaad, het werk, de kennis, de ervaring, maar ook probeersels en nieuwe inzichten. Alles wat met het ‘boeren’ te maken heeft. Wat we vandaag eten, is het einde van een eeuwenlange ketting van boerenlandbouw. Of beter gezegd, een eeuwenlange overdracht van boer naar boer. 

Die eeuwenoude kracht, die vind je terug in biodynamische voeding. Als boer staan we zo tussen de grond onder onze voeten en de hemel boven onze hoofden. Met achter ons de boer die de eeuwenoude kennis doorgeeft, aangevuld met zijn eigen ervaringen. En voor ons de akker, waar we verder het leven verzorgen.