1
Your Cart

Subtotal: $980.00

View Cart Checkout

Brussel, 24.01.2024

Een overhaaste beslissing die de bioveiligheid en keuzevrijheid in gevaar brengt

De Biodynamische Federatie Demeter International, wereldwijd de vertegenwoordiger van de biodynamische landbouwbeweging, betreurt ten zeerste de uitkomst van de stemming door de Milieucommissie van het Parlement over het voorstel voor nieuwe genetische technieken (NGT’s). Demeter vraagt het Parlement met klem om voldoende tijd te nemen om de bioveiligheid en keuzevrijheid goed te beoordelen.  

Demeter International blijft zich – naast de Europese biologische sector – zich inzetten om in de biologisch-dynamische productie geen NGT’s te gebruiken, zoals vastgelegd in de Demeter-standaard. Demeter verwelkomt daarom de handhaving van het verbod op NGT’s in de biologische productie, omdat het een essentieel onderdeel is om de keuze van de biologische en biodynamische sectoren te beschermen en te respecteren.

Het is hierbij zaak dat biologische en biodynamische marktdeelnemers wel de juridische en technische middelen krijgen om dit verbod in de praktijk te brengen. 

“De last kan niet enkel op de schouders van de marktdeelnemers belanden, maar moet geflankeerd worden met doeltreffende maatregelen die hen in staat stellen om hun keuze te kracht bij te zetten. Om de effectiviteit van het verbod te garanderen, zijn traceerbaarheidsmaatregelen van cruciaal belang voor producten die NGT’s bevatten, en dat in de hele toeleveringsketen”, aldus Clara Behr, hoofd Beleid en Public Relations. De etikettering die is voorzien voor NGT-zaden van categorie 1 is een eerste stap in deze richting, maar biedt slechts een minimaal niveau van traceerbaarheid. Lidstaten moeten de mogelijkheid krijgen om de nodige coëxistentiemaatregelen te nemen voor alle NGT-planten en -producten, zoals bepalingen voor scheidingsafstanden, om het risico van contaminatie van NGT’s in andere gewassen te verkleinen. 

Naast keuzevrijheid voor exploitanten zouden burgers het recht moeten hebben om te weten wat er in hun voedsel zit. Dat kan door het verschaffen van transparante informatie via etikettering op verpakkingen, voor alle NGT’s. Ondertussen ondertekenden in de hele EU meer dan 420.000 burgers een petitie waarin werd opgeroepen om de risicobeoordeling, traceerbaarheid en etiketteringseisen voor alle NGT’s te handhaven. Hieruit blijkt dat burgers zich zorgen blijven maken over het gebruik van NGT’s en het voorzorgsbeginsel willen handhaven.

Dit is des te belangrijker gezien het gebrek aan wetenschappelijk bewijs dat het onderscheid tussen NGT’s van categorie 1 en 2 onderbouwt. Het Europees Netwerk van Wetenschappers voor Sociale en Milieuverantwoordelijkheid en het Franse onderzoeksinstituut ANSES wezen beide op het ontbreken van een wetenschappelijke basis voor de criteria in Bijlage I van het voorstel, die van invloed zouden zijn op het aantal NGT’s dat een risicobeoordeling moet ondergaan. Hierbij wordt voorbijgegaan aan de risico’s die NGT’s kunnen opleveren voor het milieu.

“Europese beleidsmakers moeten de tijd nemen om de gevolgen te beoordelen die het NGT-voorstel zou hebben op de bioveiligheid en de keuzevrijheid. Daarom moet de plenaire stemming die gepland staat voor begin februari worden uitgesteld, zodat er goed kan worden nagedacht over de vele kwesties die in het huidige voorstel zijn opgenomen”, dringt Clara Behr erop aan.

Video afspelen
Red onze prei!

Ik ben boer Manuel van De Kollebloem.

We telen biodynamische prei, uit eigen gewonnen zaad. De EU wil nieuwe wetgeving invoeren over GGO’s, genetisch gewijzigde organismen.

GGO’s zijn verboden in BIO producten, maar zullen dan onvermijdelijk inkruisen met bijvoorbeeld onze eigen bio prei.

Wetenschappers zeggen dat de gevolgen van die GGO’s voor de volksgezondheid en het milieu
onvoldoende onderzocht werden. Bovendien bedreigen die GGO’s onze eigen vrije zaadproductie.

Dit raakt ons in de kern van wat we doen.
Doe net zoals 20.000 andere burgers mee met de mailactie en deel deze boodschap.
Zodat onze politici weten dat meer dan 80% van de consumenten geen GGO’s wil op haar bord.

Doe mee red onze prei.

23 november 2023

Laat je stem horen!

Help om onze politici te overtuigen om onze keuzevrijheid te behouden!

Het Europees Parlement debatteert over een nieuwe GGO-wet die de voorafgaande veiligheidscontroles, verplichte traceerbaarheid en etikettering van het eindproduct omzeilt. Het gevolg? Genetisch gemodificeerd voedsel zou ongetest en zonder etiket op onze velden en borden terecht kunnen komen.

Vandaar deze oproep: dring er bij de leden van het Europees Parlement op aan om hun steun uit te spreken voor bindende regels voor alle nieuwe GGO’s. Zo kunnen we onze keuzevrijheid, gezondheid en milieu behouden!

Waarom is dit belangrijk?

In juli publiceerde de Europese Commissie een voorstel om nieuwe GGO’s, die zij nieuwe genomische technieken (NGT’s) noemen, uit te sluiten van de goedkeuringsprocessen van de bestaande EU-GGO wetgeving. Het voorstel wordt nu besproken door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Volgens de huidige regels moet de EU oude en nieuwe GGO’s goedkeuren. Het zorgt voor een risicobeoordeling voor de menselijke gezondheid en het milieu, transparantie voor producenten en boeren en duidelijke etikettering voor consumenten. Het uitsluiten van nieuwe GGO’s zou boeren, voedselproducenten, detailhandelaren en burgers ervan weerhouden om te kiezen voor GGO-vrije keuzes.

Grote chemische bedrijven en zaadbedrijven lobbyen al jaren bij de Europese Commissie om nieuwe GGO’s uit te sluiten van de Europese GGO-verordening, waarbij ze ongefundeerde claims maken over de vermeende voordelen voor duurzaamheid, vermindering van pesticiden en het klimaat. Maar omdat ze ook patenten hebben op de zaden die met deze technieken zijn ontwikkeld, blijft hun ware motivatie het vergroten van hun winsten. Een overname van zaden door de industrie vormt een ernstige bedreiging voor de autonomie van boeren op het gebied van zaadkeuze en voor de biodiversiteit in de landbouw.

Wij hebben het recht om te beslissen wat we eten en op onze velden verbouwen!

Eten we straks allemaal genetisch gewijzigde voeding?
LONGREAD OVER DE TOEKOMST VAN GGO’S

Wil je meer weten over nieuwe GGO’s en het wetgevingsproces van de EU, bekijk dan onze laatste briefing paper (Engels) of lees deze open brief van academici.

Lees ook Gene Editing — Oude wijn in nieuwe zakken (Wouter Vanhove) (voorpublicatie uit Oikos 108, vraag die als gratis proefnummer aan de website www.oikos.be)

BIODYNAMISCH SINDS 1924

Er zit een godin in de biodynamische producten van Demeter

Demeter is de naam van de Griekse godin van het graan, de landbouw en de gewassen. Of: groei en vruchtbaarheid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Demeter de naam werd van het internationale biodynamische keurmerk.

Demeter is al sinds 1928 – vier jaar na het ontstaan van de biodynamische landbouw – het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding. Demeter onderscheidde zich als keurmerk van meet af aan door de aandacht te richten op de zorg voor de aarde, het welzijn van de mens in verbinding met de boerderij, met liefde en respect als basis. De biodynamische landbouw beschouwt het als zijn opdracht om de aarde gezond en op een verantwoorde manier over te dragen aan volgende generaties.
Alle producten met een Demeter-keurmerk voldoen aan de normen voor biologische landbouw, zoals die binnen de Europese wetgeving zijn vastgelegd. Daar bovenop voldoen biodynamische boeren en boerinnen aan de internationale Demeter-normen en -richtlijnen. Stichting Demeter is houder van het Demeter-keurmerk voor Nederland en Vlaanderen.

Vandaag vind je verspreid over Vlaanderen verschillende biologische winkels, een aantal boerderijen en/of webshops waar een mooi aanbod aan Demeter-producten te koop is.

Bedrijven

You will grow

’You Will Grow’ is het motto van de internationale Demeter campagne. Met een keuze voor Demeter producten ondersteun je je persoonlijke groei en vitaliteit; de groei van een daadwerkelijk duurzame landbouw en van een beweging van boeren en burgers die zorg willen dragen voor onze toekomst.

You will grow

’You Will Grow’ is het motto van de internationale Demeter campagne. Met een keuze voor Demeter producten ondersteun je je persoonlijke groei en vitaliteit; de groei van een daadwerkelijk duurzame landbouw en van een beweging van boeren en burgers die zorg willen dragen voor onze toekomst.
Our Farmers

We Have Lot’s Of Experience Team Members

Project Gallery

We’ve Done Many Other Projects Let’s See Gallery Insights

Our Farmers

Some Fresh Cows Products Collection Our Shop

Get In Touch

Need Organic Cow Milk & Meats

Sed perspiciatis unde omnis iste natus voluptatem accusantium doloremque laudantium totam reaperia inventore veritatis et quasi architecto.
Why Choose Us

Why People’s Choose Farming Products

Sed ut perspicia unde omnis natus voluptatem accusane tium doloremque laudantium totam rem aperiam eaquuaec abillo inventore veritatis quasi architecto beatae.

Sed ut perspicia unde omnis natus voluptatem accusane tium doloremque laudantium totam rem aperiam eaquuaec abillo inventore veritatis quasi architecto beatae.

Sed ut perspicia unde omnis natus voluptatem accusane tium doloremque laudantium totam rem aperiam eaquuaec abillo inventore veritatis quasi architecto beatae.

Sed ut perspicia unde omnis natus voluptatem accusane tium doloremque laudantium totam rem aperiam eaquuaec abillo inventore veritatis quasi architecto beatae.

Get In Touch

Need Oragnic Foods! Send Us Message

  Clients Feedback

  What’s Our Client Say About Our Organic Foods

  Actueel

  There are many variations of but the majority have simply free text.

  There are many variations of but the majority have simply free text.

  There are many variations of but the majority have simply free text.

  There are many variations of but the majority have simply free text.

  There are many variations of but the majority have simply free text.

  There are many variations of but the majority have simply free text.

  There are many variations of but the majority have simply free text.